Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Tin tức chung

Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp
Bởi Đình Hiệp Lê - Wednesday, 19 April 2017, 05:04 AM
 
SINH VIÊN KHOA CNTT

Thông qua hội đồng khoa học Khoa CNTT
- Sinh viên K7 đủ điều kiện báo cáo đồ án tốt nghiệp nộp 1 bản cứng + 1 đĩa về đồ án tốt nghiệp về Khoa (ngày 27/4)
- Nộp 3 bản báo cáo hoàn thiện + 3đĩa (trên đĩa ghi tên đề tài, tên sinh viên, trang thứ 2 có chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn,
đối với sinh viên không nợ môn, những sv thi lại học kỳ 1 năm học 2016-2017 vẫn nộp)
- Thời gian báo cáo đồ án tốt nghiệp dự kiến từ 5/5->12/5.
Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo đăng ký môn thi điều kiện K7
Bởi Đình Hiệp Lê - Thursday, 6 April 2017, 07:55 PM
 

SINH VIÊN KHOA CNTT
- Sinh viên được đăng ký chọn 1 trong 2 môn sau: Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Thời gian sinh viên khóa 7 đăng ký thi môn điều kiện tốt nghiệp ngày thứ 2 (10/4/2017). Quá hạn sẽ không được đăng ký.

Ôn tập cho sinh viên sẽ tổ chức vào tuần từ 17/4 đến 23/4/2017. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

(Sinh viên đăng ký tại Khoa, khi đi đăng ký sinh viên mang theo thẻ sinh viên)

Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8
Bởi Đình Hiệp Lê - Monday, 27 March 2017, 08:02 PM
 
Thông báo Thực tâp 1 lần 2 & Thực tập tốt nghiệp K7

- Lịch nộp báo cáo K8 thực tập 1 lần 2 ngày 11/4->12/4
- Lịch nộp báo cáo K7 thực tập tốt nghiệp 12/4->13/4
- Nộp 3 bản cứng + 1 đĩa (trên đĩa ghi tên đề tài và tên nhóm)
- Lịch báo cáo:
+ Thực tập tốt nghiệp K7 bắt đầu 8h30 chủ nhật ngày 16/4 (Phòng sẽ báo sau)
+ Thực tập 1 lần 2 K8 bắt đầu 14h00
chủ nhật ngày 16/4 (Phòng sẽ báo sau)
Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo lại về đăng ký học phần tín chỉ K8
Bởi Đình Hiệp Lê - Friday, 24 March 2017, 02:16 AM
 
Khoa CNTT tạo điều kiện cho các sinh viên đăng ký Khóa 8 đã đăng ký học phần tín chỉ (các lớp bị hủy).
Hiện nay đã quá thời hạn sinh viên đăng ký học những môn học đã bị hủy tuy nhiên Khoa không nhận được đơn xin mở lớp học (như file đã đăng), việc này có ý nghĩa rất lớn đến tích lủy tín chỉ của sinh viên.
Sau này khi vào học kỳ mới năm sau sinh viên không đăng ký được lớp học thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.
Hình của Thi Thúy Cao
Thông báo thu báo cáo thực tập tốt nghiệp Khóa 7 KGD
Bởi Thi Thúy Cao - Monday, 20 March 2017, 07:26 PM
 
Gửi sinh viên Khóa 7 Khoa Giáo dục!
sinh viên Khóa 7 sẽ hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp vào ngày 26/03/2017.
Khoa sẽ thu báo cáo thực tập vào thứ 6 ngày thứ 5 ngày 30/03/2017.
Địa điểm : Tại VP khoa
Hình thức: các nhóm tập hợp theo nhóm sau khi đã hoàn thiện báo cáo và có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.


Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Sunday, 23 April 2017, 01:23 AM

Không có gì mới kể từ lần đăng nhập gần nhất của bạn

Bỏ qua Lịch

Lịch

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 Hôm nay Tuesday, 25 April 25 26 27 28 29
30       
Bỏ qua Thành viên trực tuyến

Thành viên trực tuyến

(cách đây 5 phút)
Không
Bỏ qua Tin mới nhất

Tin mới nhất

 • 19/04/2017, 05:04
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp Đọc tiếp...
 • 6/04/2017, 19:55
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo đăng ký môn thi điều kiện K7 Đọc tiếp...
 • 27/03/2017, 20:02
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Đọc tiếp...
 • 24/03/2017, 02:16
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo lại về đăng ký học phần tín chỉ K8 Đọc tiếp...
 • 20/03/2017, 19:26
  Thi Thúy Cao
  Thông báo thu báo cáo thực tập tốt nghiệp Khóa 7 KGD Đọc tiếp...
Bỏ qua Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra